Ohodnocování Dot-Com firem

26. 3. 2015

Hlavní řešitel projektu: Ing. Mojmír Sabolovič, Ph.D.

Financování: GA ČR

Trvání projektu: XX – 31. 12. 2014Více aktualit

Všechny aktuality