Odvážný student naší fakulty na kurzu speciální přípravy pro krizové situace 2015

28. 4. 2015
Ne každý by zvládl týdenní intenzivní výcvik skládající se kromě teorie hlavně z úkolů typu přežití v divočině, technik vyjednávání, či průchodu checkpointy. Po přísném a náročném výběru byl z mnoha zájemců vybrán i náš student, Vojtěch Halaška. Dle časových možností dotyčného se rád podělí s našimi studenty o nejzajímavější zážitky a zkušenosti, získané na kurzu. Budeme informovat o termínu!

V minulém týdnu se student magisterského studia Mezinárodní rozvojová studia, Bc. Vojtěch Halaška, zúčastnil Kurzu speciální přípravy pro krizové situace. Tento prestižní a výběrový kurz je každoročně pořádaný Ministerstvem obrany ve spolupráci s Vojenskou Akademií ve Vyškově. Cílem tohoto kurzu je připravit zejména pracovníky médií a humanitárních organizací na zvládání nebezpečných situací, do nichž se mohou dostat v konfliktních oblastech světa. Účastnící absolvují týdenní intenzivní výcvik skládající se jak z teoretických přednášek, tak z praktického nácviku v oblasti první pomoci, přežití v divočině, topografie, minového nebezpečí, průchodu checkpointy či taktik vyjednávání. Reálný scénář z krizové oblasti je doprovázen extrémní fyzickou a psychickou zátěží, kdy průměrná doba spánku nepřesahuje 2 hodiny a kompletní výstroj činí až 35 kg. V poslední části se dostanou účastníci do kontaktu s místními rebely, stráví noc v podmínkách reálného zajetí, kde jsou vystavováni různým nátlakovým metodám a následně absolvují vyčerpávající pochod do bezpečné zóny. Ze 14 osob tento kurz úspěšně dokončilo 9, včetně našeho studenta.

Více aktualit

Všechny aktuality