Odborný seminář „Ekosystémové služby řek ve městech“

10. 3. 2016
28. – 29. dubna 2016 - zámek Křtiny Rádi bychom Vás informovali o konání odborného semináře „Funkce lesů v systému ekosystémových služeb“, který je pořádán FRRMS MENDELU a ŠLP ML Křtiny v rámci projektu EHP - CZ02-OV-1-032-2015.

Vážení kolegové a kolegyně, jménem Ústavu environmentalistiky a přírodních zdrojů Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně, si Vás dovolujeme pozvat na odborný seminář „Ekosystémové služby řek ve městech, který je pořádán v rámci projektu EHP „Zvyšování povědomí a propagace významu funkcí lesů v krajině a přírodě blízkých koryt vodních toků v městském prostředí jako součást ekosystémových služeb povodí“

Cílem semináře je prezentovat a diskutovat význam řek a říčního prostoru ve městech a urbanizovaném území z hlediska ekosystémových služeb. Problematika zahrnuje širokou škálu témat, od definování užitků pro společnost, přes vnímání těchto přínosů veřejností, až po jejich finanční vyjádření či hospodářská opatření.

Tematické okruhy:

  • Řešení říčního prostoru ve městech z hlediska urbanismu a územního plánování
  • Hospodářský význam a ekosystémové služby řek ve městech
  • Ekosystémové služby vodních toků
  • Ekologické funkce řek ve městech
  • Vnímání významu řek ve městech z pohledu veřejnosti
  • Finanční vyjádření ekosystémových služeb
  • Protipovodňová ochrana měst a její vliv na rekreační potenciál území
  • Upravené vs. přírodě blízké a revitalizované vodní toky v urbánním a suburbánním prostředí
  • Význam řek v městském prostředí z hlediska regionálního rozvoje.
  • Rekreační potenciál, účinky, utilizace a funkční potenciál vodních toků v urbánním a sub-urbánním prostoru

Aktuální informace naleznete zde:  http://icabr.com/reky/

Účast na semináři (vložné a exkurze, stravování a ubytování) je hrazena v rámci projektu EHP č. EHP-CZ02-OV-1-032-2015 a pro účastníky je zdarma.

Seminář byl zařazen do systému celoživotního vzdělávání České komory architektů (ohodnoceno 3 body).

V případě dotazů nás kontaktujte na e-mail: rivers.frrms@mendelu.cz

Těšíme se na Vaši účast –  organizační výbor konference

Více aktualit

Všechny aktuality