Nová kniha ve spoluautorství doc. Smolíka

22. 10. 2020
Vydalo nakladatelství Marie Curie-Sklodowska University Press

 

V nakladatelství Univerzity Marie Curie-Sklodowske vyšla nová kniha „Local Government in the Visegrad Group Countries“. Zachycuje současný i minulý stav místní správy včetně jejích reforem ve Visegrádských zemích.

Během politických změn čelily země střední a východní Evropy problémům s rekonstrukcí místní správy, správním reformám, a tím i budování místní demokracie a struktur občanské společnosti.

Pro všechny, které tato tematika zajímá, je kniha tím pravým zdrojem informací, neboť je v současné době jedinou takovou vědeckou studií. Kniha také poskytuje komplexní srovnávací analýzu místních samospráv v zemích Visegrádské skupiny. 

Jedním z autorů knihy je také doc. Josef Smolík z Ústavu sociálních studií. 

Titulka knihy

Více aktualit

Všechny aktuality