Noc vědců

25. 9. 2019
V pátek 27. 9. 2019 najdete tým FRRMS v přízemí budovy X s programem na letošní Noc vědců s podtitulem "Šetrně k planetě". 

PROGRAM AKCE:

 

NÁZEV: „Letem světem“ 

ANOTACE: Interaktivní program a workshop pro děti.

ČAS: Po celou dobu akce.


PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Mgr. Kateřina Čechová

NÁZEV: Vizuální prostorová prezentace významu funkcí lesů ŠLP Křtiny pro rozvoj regionu

ANOTACE: bude doplněno

ČAS: 19:00 


 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.

NÁZEV: O stavu (ne)zdravé populace ČR 

ANOTACE: 

Zdraví je jednou z nejvyšších životních hodnot. Často si ale jeho hodnotu uvědomíme, až se kvalita našeho zdraví a zdravotního stavu zhorší. Co je hlavní příčinou současných onemocnění v České republice? Které faktory ovlivňují naše zdraví? Jak můžeme zdraví „měřit“? Jak jsme na tom ve srovnání s jinými státy nejen v Evropě?

ČAS: 19:30


PŘEDNÁŠEJÍCÍ: PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D.

NÁZEV: Inteligence vody a úžas v nás!

ANOTACE: Fenomén vody stál v minulosti u prvních filosofických i vědeckých pokusů pochopit život na zemi, a opět dnes nové objevy v chápání vody nás staví do role úžaslých diváků záhady života. Víte, že voda má inteligenci a paměť? Že voda je základní živel všech kultur a náboženství? A důvody nedostatku pitné vody pro lidstvo lze zkoumat i pomocí psychologických a filosofických nástrojů? A že charakter vnímání vody určuje způsob života celých civilisací v minulosti i dnes? Interaktivní prezentace představí fenomén vody jako živel, jako psychologicky a sociologický rys jedince a společnosti, jako magický zdroj života, či jako objekt vědeckého zájmu, který spojuje lidstvo napříč časem a prostorem. Součástí povídání bude i ukázka základních živlových rituálů vody, jak je mapuje současná antropologie.

ČAS: 20:00


PŘEDNÁŠEJÍCÍ: prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.

NÁZEV: MORAVSKÝ KRAS – JEDINEČNÉ PŘÍRODNÍ DĚDICTVÍ

ANOTACE: Moravský kras žije! Díky jeho intenzivní ochraně se podařilo zachovat mnoho unikátních míst, která jsou jedinečná. Přírodní krásy je možné obdivovat na povrchu i v podzemí v přístupných částech chráněné krajinné oblasti. Toto jedinečné dědictví je dnes ohrožováno suchem, které je důsledkem klimatických změn. Nešetrný turismus a vandalství způsobují trvalé škody, jejichž náprava často trvá až desítky let. V povodí, které je 3,5 krát větší než chráněné území, může být také riziková antropogenní činnost. Zemědělská a průmyslová aktivita včetně sídelních struktur znehodnocují povrchové vody, zvyšují erozi půdy a tepelné znečištění. V Moravském krasu nás proto čeká mnoho překvapení, které jsou nejenom krásná, ale také varovná. Výchova ke vztahu k našemu společnému dědictví je realizována prostřednictvím mnoha institucí včetně vlastního poznání, ke kterému, doufejme, přispěje i tento krátký dokumentární film.

ČAS: 21:00


PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.

NÁZEV: Hledání cest k soběstačnosti thajského venkova

ANOTACE: Co se Vám vybaví, když se řekne Thajsko? Patrně písečné pláže, palmy nebo hlavní město Bangkok. Většina obyvatel Thajska však stále bydlí na venkově, který žije jiným životem než známá turistická letoviska. Vydáme se na venkov v provinciích Nakhon Si Thammarat a Ubon-Ratchathani a ukážeme Vám, jak místní obyvatelé hledají cestu k soběstačnosti a jaké projekty (rozpracované studenty Mendelu) jsou pro místní atraktivní a přínosné.

ČAS: 22:00


PŘEDNÁŠEJÍCÍ: studenti FRRMS

NÁZEV: GUIMARAS OČIMA STUDENTŮ FRRMS

ANOTACE: Prezentace projektů studentů FRRMS uskutečněných v rámci odborných stáží na ostrově Guimaras na Filipínách. 

ČAS: 23:00

Více aktualit

Všechny aktuality