Modernizovali jsme studijní prostředí

19. 8. 2020
V rámci projektu Centrální laboratoře MENDELU se nám podařilo vybavit naši fakultu prvotřídními softwary

V rámci projektu Centrální laboratoře MENDELU se nám podařilo vybavit naši fakultu prvotřídními softwary, které výrazně posunou a podpoří kompetence pro řízení projektů.

 

Software Crystal Ball využívá nejmodernější techniky pro řízení portfolia projektů, které jsou postavené na kvalitním marketingovém výzkumu a syntéze tvrdých a měkkých determinantů managementu.

 

Risk management tool zahrnuje procesy a metody, které projektové organizace používají pro řízení rizik (identifikace konkrétnich udalostí nebo okolností relevantních pro cíle organizace, určení strategie reakcie a monitorování pokroku.

 

Team assistant je zaměřen na zlepšování procesů a postupů v projektovém řízení, rozvíjí komunikaci se zúčastenými stranami.

 

Software MATLAB je využíván pro výzkumy mezikulturních odlišností ve zrakové percepci a kognici, při kterých je software nezastupitelný.

 

Amos je využíván pro  zpracování závěrečných prací, při výuce metodologicky a statisticky orientovaných předmětů i pro vědecké účely. Umožňuje provedení výpočtů relativně složitých matematických výpočtů.

 

Máme radost, že naše fakulta je zase o kus blíže k praktickým zkušenostem našich studentů!

Více aktualit

Všechny aktuality