Inovace předmětů Cestovní ruch v regionálním rozvoji a Agroturistika a venkovská turistika

28. 4. 2016
Cílem je zkvalitnění výuky v předmětech Cestovní ruch a Agroturistika a venkovská turistika díky zapojení zahraničního lektora do výuky předmětů a jejich rozšíření o aktuální témata.

Hlavní řešitel projektu: Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.

Financování: IP MENDELU 2016

Trvání projektu: 01. 01. 2016 – 31. 12. 2016


Cílem projektu je zkvalitnění výuky předmětů v anglické formě prostřednictvím jejich inovace, která bude zaměřena na doplnění aktuálních témat a zejména prohlubování internacionalizace. Tento cíl se odvíjí od prioritního cíle fakulty zvyšovat předpoklady konkurenceschopnosti, flexibility a adaptability absolventů prostřednictvím zapojení zahraničních lektorů do výuky, kteří do výuky předmětů vnesou i zahraniční zkušenosti a přiblíží studentům obsahovou náplň předmětů z pohledu globálního.

Více aktualit

Všechny aktuality