Infrastruktura jako faktor potravinové bezpečnosti

25. 3. 2015
Analýza úrovně dopravní infrastruktury a skladovacích kapacit na teritoriu vybraných států východní Afriky a přilehlého moře. 

Hlavní řešitel projektu: ng. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D.

Financování: IGA FRRMS MENDELU

Trvání projektu: 01. 01. 2015 – 31. 12. 2015


Světový potravinový summit z roku 1996 definoval bezpečnost potravin následovně: „bezpečnosti potravin na jednotlivce, vnitrostátní, regionální a globální úrovni domácností je dosaženo, když všichni lidé, za všech okolností, mají fyzický a ekonomický přístup k dostatečnému množství bezpečných a výživných potravin pro uspokojení svých stravovacích potřeb a potravinových preferencí pro aktivní a zdravý život“. Obyčejně je koncept bezpečnosti potravin definován tak, že zahrnuje jak materiální a hospodářský přístup k potravinám, které splňují výživové požadavky lidí, stejně jako jejich stravovací preference. V mnoha zemích představují zdravotní problémy související s nutričním příjmem neustále se zvyšující hrozbu.

Bezpečnost potravin je vnímána ve třech pilířích (dostupnost potravin, přístup k jídlu, využití potravin). Bezpečnost potravin je složitá otázka udržitelného rozvoje související se zdravím a bojem s podvýživou, ale také úzce souvisí s udržitelným hospodářským rozvojem, ochranou životního prostředí a rozvojem obchodu. Současná diskuze se zaměřuje na problematiku bezpečnosti potravin a jsou předkládány následující argumenty, kdy globální svět disponuje dostatkem nutričních potřeb pro obyvatelstvo, úroveň rozvoje zemědělské produkce předpokládá další inovativní metody pěstování a produkce a národní bezpečnost potravin i nadále zůstává významným faktorem státní nezávislosti.

Otázky, které zde můžeme zařadit, hledají odpověď, zda domácnosti mají dostatek jídla a jak je distribuováno v rámci domácnosti. Skutečnost, že potravina splňuje nutriční potřeby všech členů domácnosti, ukazuje, že bezpečnost potravin je jednoznačně spojena se zdravím.

Více aktualit

Všechny aktuality