Fakulta bez hranic se otevřela zájemcům o studium

15. 2. 2018
Letošní Dny otevřených dveří FRRMS MENDELU nebyly o nic jiné než ty loňské. Plné informací, perfektně zorganizované studenty fakulty, zábavné i poučné.

Program vždy započal úvodním slovem představitelů fakulty, ať už proděkanů či děkana. Následovaly důležité informace o oborech, studiu a přijímacím řízení. Kdo měl zájem, zůstal na komentovanou prohlídku prostor – od knihovny, přes menzu, informační centrum až po ubytování na Kolejích Akademie. Připraven byl i doplňující program – své zkušenosti ze studia na fakultě i kousek kultury prezentovali naši zahraniční studenti, možnosti výjezdů a vlastní zážitky ti tuzemští, představila se i Akademická unie FRRMS a nechybělo ani setkání s absolventem.

Celá akce se opakovala celkem třikrát – dvakrát v lednu a jednou v únoru. Navštívilo nás přes 150 zájemců o studium. V průběhu akce byli rozděleni do menších skupinek, kterým se věnovali zkušení studenti daných oborů. Zpětná vazba byla skvělá – budoucím maturantům i zájemcům o navazující obory se u nás líbilo a nadšeně přikyvovali, že k nám si přihlášku rozhodně podají.

Nezbývá než jim popřát hodně štěstí a těšit se na setkání v září, třeba na akci Rookies 2018.

Nasát atmosféru akce můžete z mnoha fotek na našem Facebooku.

Více aktualit

Všechny aktuality