Faktory a rizika asymetrie cenového přenosu v rámci komoditních vertikál agrobyznysu

25. 3. 2015
Cílem výzkumu je specifikovat a vyhodnotit rozhodující faktory a souvislosti cenového vývoje v komoditních vertikálách rostlinné i živočišné produkce s různými směry finálního užití v ČR. 

Hlavní řešitel projektu: Ing. Barbora Dudová

Financování: IGA FRRMS MENDELU

Trvání projektu: 01. 01. 2015 – 31. 12. 2015


Projekt reaguje na problém vyplývající z vývoje podnikatelského prostředí agrobyznysu, a to na změnu podstaty, přenosu i důsledků cenového rizika subjektů zapojených ve všech fázích komoditní vertikály/sítě (prvovýroba, navazující podniky zpracování, distribuce). Souvisí s obecně rostoucí volatilitou cen zemědělských produktů i potravin, kdy právě vysoká volatilita a asymetrické přenosy cen zvyšují míru nejistoty aktérů trhu. Zkoumá do jaké míry a jakým způsobem dochází k přenosu cen mezi světovými regiony.

Výzkum se bude věnovat analýze a vyhodnocení vývoje cen na jednotlivých trzích vybraných komoditních vertikál, kde budou zkoumány rozhodující projevy a faktory cenové volatility. Na tomto základě budou identifikovány rizikové faktory související s typickými znaky zkoumaných vertikál včetně ověření interakce rychlosti přenosu informací ze světových trhů na trhy domácí a specifikována rizika při obchodování s komoditami vertikál.

Více aktualit

Všechny aktuality