Expedice Ghana

16. 12. 2021
Po delší době, kdy nebylo možné cestovat, se letos na podzim ve dvou etapách konaly vědecko-výzkumné expedice studentů a akademiků do Ghany. 

 

Alternativní alma mater se pro účastníky stala University of Ghana. 

V průběhu obou expedic se akademici a studenti potkávali s významnými představiteli ghanských institucí, jako například s vevyslancem ČR panem Jánem Füry nebo děkanem Business School

  

Část programu byla společná, jindy se studenti rozjeli do různých míst Ghany, aby nasbírali data pro své práce. 

    

Jedním z výzkumů, kterým se studenti zabývali, byla mezikulturní odlišnost ve zrakovém vnímání. Kromě sběru behaviorálních dat typu reakčních časů sbírali i data mapující oční pohyby participantů během vnímání komplexních vizuálních scén a to jak na obrazovce, tak ve virtuální realitě. Laboratoř pro tento výzkum vznikla přímo na ghanské univerzitě a výzkum vedl Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D. 

  

V programu byla také návštěva školy v Kwabnegu, odkud pochází náš kolega Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D. Účastníci expedice nakoukli do výuky, společně si s dětmi zazpívali a zatančili a zahráli fotbal, předali dárky a sbírku anglických knih, která se na nší fakultě pořádala. 

    

I druhá skupina studentů se potkala s velvyslancem ČR přímo na půdě české ambasády, kde s ním diskutovali témata svých výzkumů. 

    

Naskytlo se ale i dost příležitostí poznat krásné přírodní lokality a kulturní památky. 

 

    

    

    

A jako symbol další spolupráce společně zasadili v botanické zahradě Aburi v Accře strom. 

    

Sazenička se bude rychle rozrůstat, stejně jako vzájemné vztahy fakulty s Ghanou. 

Více aktualit

Všechny aktuality