Evropské unie v mezinárodním prostředí se zaměřením na vztahy s rozvojovými zeměmi a řešení problémů souvisejících s jejich rozvojem

25. 3. 2015
Cílem projektu je výzkum tvorby zahraniční politiky EU směrem k rozvojovým zemím.

Hlavní řešitel projektu: Mgr. et Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.

Financování: IGA FRRMS MENDELU

Trvání projektu: 01. 01. 2014 – 31. 12. 2014


Vnější vztahy Evropské unie patří mezi důležité oblasti působení Evropské unie. Unie jako aktér v mezinárodním prostředí věnuje velkou pozornost spolupráci s rozvojovými zeměmi ve všech světových regionech. Spolu se svými členskými státy je EU největším donorem mezinárodní rozvojové pomoci a s rozvojovými zeměmi vede dialog i v řadě dalších oblastí souvisejících s rozvojem, například v oblasti obchodní, migrační či environmentální, v oblasti lidsko-právní či prevenci konfliktů. 

Cílem je analýza tvorby a implementace zahraniční politiky EU vůči rozvojovým zemím. Zkoumány budou endogenní i exogenní faktory působící na zahraniční politiku EU a dopady výstupů této politiky na vztahy s rozvojovými zeměmi. 

Více aktualit

Všechny aktuality