Doplňující volby do AS FRRMS MENDELU ve studentském okrsku

23. 2. 2016
Doplňující volby do studentského okrsku Akademického senátu Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně se konají z důvodu úspěšného ukončení studia Ing. Jaroslava Zavadila a Ing. Markéty Osinové v souladu s platným Volebním a jednacím řádem AS FRRMS.

Volby se konají v termínu:

– návrhové kolo: 1. – 2. 3. 2016

– 1. volební kolo: 15. – 16. 6. 2016

– 2. volební kolo: 21. – 22. 3. 2016 (2. kolo se bude konat pouze v případě nedostatečné volební účasti v 1. kole)

 

Volby proběhnou vždy v prostorách vestibulu v přízemí budovy Z.

Více aktualit

Všechny aktuality