Další stipendia na zahraniční pobyty

18. 3. 2021
Byť současná situace příliš cestování nepřeje, mnoho institucí vypisuje řadu zajímavých pobídek na stipendia. Tak neváhejte, aspoň máte velkou šanci nějaké získat.

Níže naleznete přehled stipendií, stáží a nabídek zahraničních pobytů, které byly poslední dobou zveřejněny. 

NĚMECKO

 

Stipendium DAAD

30. dubnu 2021 mohou žádat absolventi magisterských studijních programů a VŠ učitelé o stipendia DAAD na pobyty začínající mezi prosincem 2021 a květnem 2021. 

Absolventi MSP se mohou ucházet o stipendium na krátké pobyty v délce 1 až 6 měsíců. Výše stipendia činí 861 Eur měsíčně.

VŠ učitelé a vědci se mohou ucházet o stipendium na výzkumné pobyty (1 až 3 měsíce) nebo žádat o podporu na bilaterální výměnu (7 dní až 3 měsíce). Výše stipendia činí 2.000 Eur měsíčně pro asistenty a docenty a 2.150 Eur měsíčně pro profesory.


Žádosti se odevzdávají nejpozději do 30. dubna 2021 do portálu DAAD. K portálu se dostanete přes výše uvedené odkazy na stránky DAAD (Podat žádost).

Seznam požadovaných dokumentů najdete též na stránkách DAAD a liší se dle stipendijní nabídky (viz Proces podání žádosti).

Po nahrání dokumentace se v portálu DAAD vygeneruje PDF dokument (Application Summary), který se v tištěné podobě odevzdává nejpozději 1 pracovní den po datu uzávěrky do sídla Akademické informační agentury, Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1.

K vytištěnému dokumentu přikládá uchazeč vyplněný Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia. Tento formulář potřebuje česká strana.

 

Uchazeče o tato stipendia srdečně zveme na Online seminář ve čtvrtek 1. dubna 2021 od 10 hodin.
Seminář uspořádáme spolu s DAAD Information Point Praha. Registrovat se můžete do 30. března pomoci registračního formuláře.

 

 

TAIWAN

 

 

Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář (Taipei Economic and Cultural Office) v Praze informuje o nabídce dvou typů stipendií ke studiu na Tchaj-wanu, tj. Taiwan Scholarship Program a Huayu Enrichment Scholarship Program.

1. Tchaj-wanský stipendijní program („TaiwanScholarshipProgram“)

Stipendia tchajwanského ministerstva školství pro “pregraduální“(bakalářské) i “postgraduální“(magisterské nebo doktorandské) studium (preferováno je ale postgraduální studium).

Délka poskytovaného stipendia:

– bakalářské studium – max. 4 roky
– magisterské studium – max. 2 roky
– jazykový kurs mandarinské čínštiny – max. 1 rok

Stipendium se uděluje na akademický rok, který začíná 1. září a končí 31. srpna, mezitím je možné žádat o prodloužení výplaty stipendia o další rok.

Výše stipendia:

– bakalářské studium a jazykový kurs čínštiny 15 000 tchajwanských dolarů (přibližně 500 amerických dolarů) měsíčně
– magisterské nebo doktorandské studium 20 000 tchajwanských dolarů (přibližně 655 amerických dolarů) měsíčně

Za studenty bude také uhrazeno školné (případně i některé další poplatky související se studiem) až do maximální výše 40 000 tchajwanských dolarů za semestr.

Podmínkami přijetí jsou požadovaná příslušná úroveň vzdělání, výborné studijní výsledky, české státní občanství a velmi dobrá znalost jazyka, v němž má studium probíhat, tj. buď čínštiny nebo angličtiny.

Studium nemusí nutně probíhat v čínštině, lze se hlásit i do studijních programů vedených v angličtině.

Počet nabízených stipendií není specifikován, nejsou stanovena žádná omezení, pokud jde o studovaný obor. Podrobné informace, formulář přihlášky a pokyny pro podání žádostí jsou k dispozici na https://www.roc-taiwan.org/cz_cs/post/4328.html

 

2. „Huayu Enrichment Scholarship Program“

Stipendia na jednoroční, případně devítiměsíční, šestiměsíční nebo tříměsíční jazykový kurs (mandarinské) čínštiny.

Délka poskytovaného stipendia:

Stipendium se poskytuje na dobu 12 měsíců, případně pouze 3, 6, nebo 9 měsíců, přičemž studijní pobyt musí proběhnout v časovém rozmezí mezi 1. zářím a 30. červnem.

Výše stipendia:

25 000 tchajwanských dolarů (přibližně 800 amerických dolarů) měsíčně

Podmínkou přijetí jsou alespoň středoškolské vzdělání a výborné studijní výsledky, dolní věková hranice je 18 let.

Podrobné informace, formulář přihlášky a pokyny pro podání žádostí jsou k dispozici na https://www.roc-taiwan.org/cz_cs/post/4324.html

 

Žádosti se podávají na Tchajpejskou hospodářskou a kulturní kancelář v Praze, a to do 31. března 2021.

Ti uchazeči, jimž bude stipendium uděleno, pak musí nejpozději do 30. června doručit Tchajwanské hospodářské a kulturní kanceláři v Praze fotokopii akceptačního dopisu z příslušné tchajwanské vysoké školy nebo střediska jazykové přípravy.

Kontakt a bližší informace:

Tchajwanská hospodářská a kulturní kancelář
Evropská 33c
160 00 Praha 6
tel.: 233 320 606
e-mail: tecoassist@gmail.com; tecoprag@gmail.com
web: www.roc-taiwan.org/cz_cs/ 

 

RAKOUSKO

 

ONLINE. Summer short program 2021 at MCI Innsbruck  

Studenti mohou vybírat ze dvou programů. 

Program poběží v termínu 25. 5. 2021 – 18. 6. 2021

Uzávěrka přihlášek: 31. 3. 2021

Více informací: https://www.mci4me.at/de/international/summer-winter-program  

 

RUSKO

 

1. Moskevský státní institut mezinárodních vztahů (MGIMO): občanům ČR jsou nabízena 2 místa k bezplatnému studiu v bakalářském/magisterském studijním programu s nástupem v akademickém roce 2021/2022. Nabídka bezplatného studia se vztahuje pouze na programy v ruském jazyce.     
       
Žádosti se podávají na adresu MŠMT ČR (k rukám Mgr. Ivany Ryškové) v termínu do 16. dubna 2021.
       
2. bezplatné studium na vybraných univerzitách RF: Ruské středisko vědy a kultury v Praze informuje o možnosti bezplatného studia v bakalářských a magisterských studijních programech.       
       
Žádosti se podávají prostřednictvím registračního systému https://education-in-russia.com/ v termínu do 15. dubna 2021. Bližší informace poskytuje Ruské středisko vědy a kultury v Praze.    

 

 

KATALOG VÝZEV A STIPENDIÍ V ROCE 2021 NALEZNETE TADY

Více aktualit

Všechny aktuality