Úvod

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS) je fakultou velmi mladou (založena v r. 2008), ale během své krátké existence se stala svým zaměřením a mezinárodním rozměrem atraktivní institucí, poskytující vzdělání v bakalářském i magisterském typu studia. Hlavním posláním fakulty je rozvoj vzdělávací  i vědecko-výzkumné činnosti  zaměřené na všechny aspekty regionálního rozvoje jak v národním, tak i mezinárodním kontextu.

Přechod na nové akreditace.

 
Aktuality
                 
 

Navrhněte své tři kandidáty do senátu!

Vybírat můžete z mnoha lokalit. 

Najdete zde mimo jiné i velmi aktuální téma islamisticky motivovaného násilí ve Francii.

Vydalo nakladatelství Marie Curie-Sklodowska University Press

Hlásit se můžete do 31. 10. 2020

Soutěž se společenským přesahem. Hlásit se můžete do 31. 10. 2020!

všechny články

 

Současný stav semaforu Covid-19

Chcete studovat na FRRMS MENDELU

Vše, co potřebujete vědět

  • přehled všech studijních programů
  • podmínky přijímacího řízení
  • harmonogram přijímacích zkoušek

Více informací o přijímacím řízení