Obnova malých rodinných podniků v zemích V4 po covid krizi/Post-covid Recovery of Small Family Businesses in V4 Countries

31. 8. 2021 -

Obnova malých rodinných podniků v zemích V4 po covid krizi

Hlavním cílem projektu je identifikace možných procesů obnovy a adaptace malých rodinných podniků v sektoru multifunkčního zemědělství (Multifunctional Agriculture, MA) po pandemii COVID v zemích V4.

Hlavním příjemcem je Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU, dalšími účastníky jsou Hungarian University of Agriculture and Life Science, Agricultural University in Krakow a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

Hlavním cílem projektu je identifikace možných procesů obnovy a adaptace malých rodinných podniků v sektoru multifunkčního zemědělství (Multifunctional Agriculture, MA) po pandemii COVID v zemích V4. Dílčí cíle projektu zahrnují hlubší pochopení a mapování faktorů, které nejvíce ovlivnily rodinné podniky během pandemie, vytvoření přehledu vnímání vládních opatření v zemích V4, které měly za cíl zmírnit následky krize způsobené pandemií COVID, a šíření těchto výsledků a na jejich základě formulovaných doporučení pro procesy obnovy a adaptace mezi cílové skupiny projektu a jejich prezentace na dvou konferencích organizovaných v rámci projektu.


The principal leader of the project is the Faculty of Regional Development and International Studies MENDELU, other participants are the Hungarian University of Agriculture and Life Science, Agricultural University in Krakow and the Slovak University of Agriculture in Nitra.

The main goal of the project is to identify possibilities of post-COVID recovery and adaptation processes of small family businesses in the multifunctional agriculture (MA) sector in V4 countries. Partial goals include deeper understanding and mapping of factors that affected the small family businesses during the COVID crisis, an overview of the perception of government measures in V4 countries to mitigate the consequences of COVID crisis and the dissemination of results and recommendations for recovery and adaptation processes of target group andtheir presentation at two organized conferences. 


 

Hlavní řešitel/ project coordinator: Ing. Veronika Svatošová, Ph.D., veronika.svatosova@mendelu.cz

Termín realizace / implementation period:  01/10/2021–31/03/2023

Celkový rozpočet/ grant support received: 26 500 €

www.visegradfund.org