Další stipendia na zahraniční pobyty

18. 3. 2021 -

Byť současná situace příliš cestování nepřeje, mnoho institucí vypisuje řadu zajímavých pobídek na stipendia. Tak neváhejte, aspoň máte velkou šanci nějaké získat.

Níže naleznete přehled stipendií, stáží a nabídek zahraničních pobytů, které byly poslední dobou zveřejněny. 

NĚMECKO

 

Stipendium DAAD

30. dubnu 2021 mohou žádat absolventi magisterských studijních programů a VŠ učitelé o stipendia DAAD na pobyty začínající mezi prosincem 2021 a květnem 2021. 

Absolventi MSP se mohou ucházet o stipendium na krátké pobyty v délce 1 až 6 měsíců. Výše stipendia činí 861 Eur měsíčně.

VŠ učitelé a vědci se mohou ucházet o stipendium na výzkumné pobyty (1 až 3 měsíce) nebo žádat o podporu na bilaterální výměnu (7 dní až 3 měsíce). Výše stipendia činí 2.000 Eur měsíčně pro asistenty a docenty a 2.150 Eur měsíčně pro profesory.


Žádosti se odevzdávají nejpozději do 30. dubna 2021 do portálu DAAD. K portálu se dostanete přes výše uvedené odkazy na stránky DAAD (Podat žádost).

Seznam požadovaných dokumentů najdete též na stránkách DAAD a liší se dle stipendijní nabídky (viz Proces podání žádosti).

Po nahrání dokumentace se v portálu DAAD vygeneruje PDF dokument (Application Summary), který se v tištěné podobě odevzdává nejpozději 1 pracovní den po datu uzávěrky do sídla Akademické informační agentury, Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1.

K vytištěnému dokumentu přikládá uchazeč vyplněný Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia. Tento formulář potřebuje česká strana.

 

Uchazeče o tato stipendia srdečně zveme na Online seminář ve čtvrtek 1. dubna 2021 od 10 hodin.
Seminář uspořádáme spolu s DAAD Information Point Praha. Registrovat se můžete do 30. března pomoci registračního formuláře.

 

 

TAIWAN

 

 

Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář (Taipei Economic and Cultural Office) v Praze informuje o nabídce dvou typů stipendií ke studiu na Tchaj-wanu, tj. Taiwan Scholarship Program a Huayu Enrichment Scholarship Program.

1. Tchaj-wanský stipendijní program („TaiwanScholarshipProgram“)

Stipendia tchajwanského ministerstva školství pro “pregraduální“(bakalářské) i “postgraduální“(magisterské nebo doktorandské) studium (preferováno je ale postgraduální studium).

Délka poskytovaného stipendia:

- bakalářské studium – max. 4 roky
- magisterské studium – max. 2 roky
- jazykový kurs mandarinské čínštiny – max. 1 rok

Stipendium se uděluje na akademický rok, který začíná 1. září a končí 31. srpna, mezitím je možné žádat o prodloužení výplaty stipendia o další rok.

Výše stipendia:

- bakalářské studium a jazykový kurs čínštiny 15 000 tchajwanských dolarů (přibližně 500 amerických dolarů) měsíčně
- magisterské nebo doktorandské studium 20 000 tchajwanských dolarů (přibližně 655 amerických dolarů) měsíčně

Za studenty bude také uhrazeno školné (případně i některé další poplatky související se studiem) až do maximální výše 40 000 tchajwanských dolarů za semestr.

Podmínkami přijetí jsou požadovaná příslušná úroveň vzdělání, výborné studijní výsledky, české státní občanství a velmi dobrá znalost jazyka, v němž má studium probíhat, tj. buď čínštiny nebo angličtiny.

Studium nemusí nutně probíhat v čínštině, lze se hlásit i do studijních programů vedených v angličtině.

Počet nabízených stipendií není specifikován, nejsou stanovena žádná omezení, pokud jde o studovaný obor. Podrobné informace, formulář přihlášky a pokyny pro podání žádostí jsou k dispozici na https://www.roc-taiwan.org/cz_cs/post/4328.html

 

2. „Huayu Enrichment Scholarship Program“

Stipendia na jednoroční, případně devítiměsíční, šestiměsíční nebo tříměsíční jazykový kurs (mandarinské) čínštiny.

Délka poskytovaného stipendia:

Stipendium se poskytuje na dobu 12 měsíců, případně pouze 3, 6, nebo 9 měsíců, přičemž studijní pobyt musí proběhnout v časovém rozmezí mezi 1. zářím a 30. červnem.

Výše stipendia:

25 000 tchajwanských dolarů (přibližně 800 amerických dolarů) měsíčně

Podmínkou přijetí jsou alespoň středoškolské vzdělání a výborné studijní výsledky, dolní věková hranice je 18 let.

Podrobné informace, formulář přihlášky a pokyny pro podání žádostí jsou k dispozici na https://www.roc-taiwan.org/cz_cs/post/4324.html

 

Žádosti se podávají na Tchajpejskou hospodářskou a kulturní kancelář v Praze, a to do 31. března 2021.

Ti uchazeči, jimž bude stipendium uděleno, pak musí nejpozději do 30. června doručit Tchajwanské hospodářské a kulturní kanceláři v Praze fotokopii akceptačního dopisu z příslušné tchajwanské vysoké školy nebo střediska jazykové přípravy.

Kontakt a bližší informace:

Tchajwanská hospodářská a kulturní kancelář
Evropská 33c
160 00 Praha 6
tel.: 233 320 606
e-mail: tecoassist@gmail.com; tecoprag@gmail.com
web: www.roc-taiwan.org/cz_cs/ 

 

RAKOUSKO

 

ONLINE. Summer short program 2021 at MCI Innsbruck  

Studenti mohou vybírat ze dvou programů. 

Program poběží v termínu 25. 5. 2021 - 18. 6. 2021

Uzávěrka přihlášek: 31. 3. 2021

Více informací: https://www.mci4me.at/de/international/summer-winter-program  

 

RUSKO

 

1. Moskevský státní institut mezinárodních vztahů (MGIMO): občanům ČR jsou nabízena 2 místa k bezplatnému studiu v bakalářském/magisterském studijním programu s nástupem v akademickém roce 2021/2022. Nabídka bezplatného studia se vztahuje pouze na programy v ruském jazyce.     
       
Žádosti se podávají na adresu MŠMT ČR (k rukám Mgr. Ivany Ryškové) v termínu do 16. dubna 2021.
       
2. bezplatné studium na vybraných univerzitách RF: Ruské středisko vědy a kultury v Praze informuje o možnosti bezplatného studia v bakalářských a magisterských studijních programech.       
       
Žádosti se podávají prostřednictvím registračního systému https://education-in-russia.com/ v termínu do 15. dubna 2021. Bližší informace poskytuje Ruské středisko vědy a kultury v Praze.    

 

 

KATALOG VÝZEV A STIPENDIÍ V ROCE 2021 NALEZNETE TADY

Den otevřených dveří online!