Naskočte do grantového projektu!

19. 10. 2020 -

Hlásit se můžete do 31. 10. 2020

 

Výzva pro studenty a studentky, co studují první ročník magisterského studia oboru Regionální rozvoj!

Do 31. 10. 2020 se můžete hlásit do vědeckého projektu, který vyhlašuje Interní grantová agentura FRRMS. 

Tématem projektu je: Identifikace determinantů online nákupního chování ovlivňujících strategii podniků v elektronickém obchodování

 

Úkoly spojené s participací na projektu:

- drobné administrativní práce;

- sběr a analýza dat;

- zpracování diplomové práce;

- prezentace výsledků projektu

 

Participace na projektu Vám přinese:

- odměna 8.000 – 12.000 Kč (ve formě stipendia)

- možnost zpracování diplomové práce pod tímto projektem

- získání zkušeností s účasti na vědeckém projektu

- zlepšení odborného profilu (CV) při ucházení se o zaměstnání

 

V případě zájmu kontaktujte Ing. Veroniku Svatošovou, PhD. (veronika.svatosova@mendelu.cz)

 

Detailní informace o projektu naleznete v tomto dokumentu.

Současný stav semaforu Covid-19