Studie adaptace na změny klimatu pro Tišnov

2. 10. 2020 -

Nová spolupráce, která má velký smysl!

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií vypracuje pro město Tišnov Studii adaptace na změny klimatu a mitigační opatření

Děkan Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Ing. Jiří Schneider, Ph.D. a starosta města Tišnova Bc. Jiří Dospíšil podepsali dne 30.9. 2020 smlouvu o zpracování Studie adaptace na změny klimatu a mitigační opatření pro období 2021 - 2030. Na vypracování studie bude s FRRMS spolupracovat  Nadace Partnerství.

Studie by měla přispět k naplnění vize: „Zvýšit dlouhodobou odolnost (resilienci) a snížit zranitelnost města Tišnova vůči dopadům změny klimatu postupnou realizací vhodných adaptačních a mitigačních opatření (s přednostním využitím přírodě blízkých opatření v kombinaci s šedými – technickými – a měkkými opatřeními) a tím zabezpečit kvalitu života obyvatel.“

 

Současný stav semaforu Covid-19

Chcete studovat na FRRMS MENDELU

Vše, co potřebujete vědět

  • přehled všech studijních programů
  • podmínky přijímacího řízení
  • harmonogram přijímacích zkoušek

Více informací o přijímacím řízení