Healing Places

1. 4. 2019 -

Healing Places LOGO

 

Hlavním cílem projektu "Healing Places" je zlepšit management minerálních vod, horkých pramenů a dalších zdrojů v lázeňských oblastech.

Interreg Central Europe

Vedoucím partnerem projektu jeCentral Mining Institute, dalšími partnery potom Institute for Territorial Development of Dolnoslaskie Region, Mendelova Univerzita v Brně zastoupená Fakultou regionálního rozvoje a mezinárodních studií,Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur GmbH, město Križevci, župa Hajdú-Bihar, BORA 94 - Borsod-Abaúj-Zemplén County Development Agency Nonprofit LLC, DEVELOPMENT CENTRE NOVO MESTO, Counseling and Development, Ldt., Technology Park of Pordenone SCPA a LAMORO Development Agency.

 

Přírodní zdroje minerálních vod a horké prameny jsou ve střední Evropě známé. Jejich léčebné účinky jsou obecně a často využívané, a jsou také důležité pro místní a regionální ekonomiky co se týče zdravotnického, lázeňského a turistického sektoru. Nicméně, výzvou do budoucna je udržitelný management minerálních vod a horných pramenů, které jsou na jedné straně základem pro existenci lázní, ale na straně druhé ohrožené a vystavené tlaku ekonomického a urbánního rozvoje, masového turismu a neadekvátních politik.

Cílem projektu Healing Places je podpora udržitelného rozvoje lázeňských oblastí s důrazem na ochranu unikátních zdrojů, jako jsou minerální vody a horké prameny. Partneři projektu budou získávat nové poznatky a rozšiřovat povědomí o vlivu různých faktorů na úložiště podzemních vod, s pomocí nových modelů víceúrovňové správy přírodních zdrojů v lázeňských oblastech na různých územích. Zásadní součástí projektu bude vytvoření společného a inovativního online nástroje pro zhodnocení rizik co se týče podzemních úložišť minerálních a horných vod.

 

Registrační číslo projektu: CE1308.

Pracovníci řešitelského kolektivu: Mgr. RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D. (hlavní manažer), PhDr. Dana Hübelová, Ph.D., Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D., Mgr. Pavel Roubínek, Ph.D., doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Mgr. Tomáš Rak, BSc. Kateřina Konečná (finanční manažer)

 

Termín realizace: duben 2019 - březen 2022

Celkový rozpočet partnera: 152 989,15 EUR

Celková výše dotace: 130 040,77 EUR

 

Oficiální webové stránky projektu: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/HealingPlaces.html