NABÍDKA STIPENDIJNÍCH POBYTŮ

Stipendium na základě mezinárodních smluv do Polska 

Studenti a pedagogové VŠ mohou do 9. března odevzdávat přihlášky na studijní či výzkumné pobyty v Polsku v délce od 1 do 10 měsíců. Stipendium pro studenty BSP a MSP činí 9000 Kč, pro studenty DSP a VŠ učitele 9500 Kč/měsíčně.

Důvodem pro prodloužení uzávěrky jsou nevyužité nabízené stipendijní měsíce:

V případě pobytu pro studenty BSP, MSP a DSP zůstává nevyužito 100 měsíců, v případě pobytů pro akademické pracovníky zůstává nevyužito 22 měsíců.

Více informací: https://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/odevzdani-prihlasek-na-stipendijni-pobyty-v-polsku/

 Kontaktní osoba:

Sabine Borovanská, M. A.

Tel.: (+420) 221 850 504

Mob.: (+420) 602 169 135

E-mail: sabine.borovanska@dzs.cz

DZS I Dům zahraniční spolupráce | Czech National Agency for International Education

Na Poříčí 1035/4   |   110 00 Praha 1

www.dzs.cz   |  zahranici-stipendium.cz 

Současný stav semaforu Covid-19