NABÍDKA STIPENDIJNÍCH POBYTŮ


Přihlášky můžete podat do 30. 10. 2021!


Česko-bavorská vysokoškolská agentura vyhlásila výzvu k podávání žádostí o stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku. 

Termín přihlášek: 1. prosince 2021


Česko-bavorská vysokoškolská agentura prodloužila možnost hlásit se o stipendia na letní školy.

Termín přihlášek: 15., respektive 18. června 2021


2. kolo výběrového řízení na studijní pobyty a praktické stáže v rámci programu Erasmus+ kreditová mobilita

Přihlášky do: 21. 5. 2021