PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

(Jedná se o výčet základních informací k příjímacímu řízení. Kompletní podmínky přijímacího řízení naleznete Úřední desce fakulty.)


Přijímací řízení se týká:

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY V ČESKÉM JAZYCE:

  • Mezinárodní teritoriální studia
  • Regionální rozvoj

Více informací o programech najdete zde.


NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY V ČESKÉM JAZYCE:

  • Mezinárodní teritoriální studia
  • Regionální rozvoj

 Více informací o programech najdete zde.


PŘIHLÁŠKU je třeba podat prostřednitvím univerzitního informačního systému: https://is.mendelu.cz/prihlaska/ 
do 31. 8. 2020
.

Poplatek spojený s přijímacím řízením:

  • bakalářské a navazující magisterské studijní programy v českém jazyce: 450 Kč

Název banky: KB Brno

Číslo účtu: 35-4335800227/0100

Konstantní symbol: 0379

Variabilní symbol: generován systémem automaticky při přihlášení v informačním systému

 


PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU

 

Bakalářské programy v českém jazyce

Přijímací zkouška ke studiu ve tříletých bakalářských studijních programech (Regionální rozvoj, Mezinárodní teritoriální studia) v jazyce českém do zimního semestru 2020/2021 se uskutečňuje prostřednictvím SCIO testů nebo absolvováním přijímací zkoušky na FRRMS.

3. kolo – přihlášky podané do 31. 8. 2020

a) prostřednictvím SCIO testůpercentil vyšší než 40

Více informací o SCIO testech naleznete zde: www.scio.cz

Od přijímací zkoušky mohou být osvobozeni uchazeči, kteří v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo slovenské verzi Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) dosáhli minimálně percentil 40 a podají elektronickou žádost o osvobození od přijímací zkoušky do 31. 8. 2020.

Žádost naleznete zde.

Uznány budou výsledky testů Obecné studijní předpoklady (OSP) nebo testů Všeobecné študijné předpoklady (VŠP) společnosti SCIO absolvované v termínech od 1. 12. 2019 do 15. 8. 2020. Přihlásit se můžete ke kterémukoliv termínu. Zároveň se můžete přihlásit k více termínům, započítává se pouze nejlepší výsledek. Výsledky OSP a VŠP testů není potřeba dokládat, fakulta Vaše výsledky obdrží od SCIO.

b) absolvováním přijímací zkoušky na FRRMS

Druhou možností pro přijetí je složení přijímací zkoušky konané na FRRMS. Příjímací zkouška se zaměřuje na obecné schopnosti a dovednosti studenta.

Vzor testu ke stažení 

Přijímací zkouška se bude konat online dne 7. 9. 2020. Konkrétní termín bude každému uchazeči oznámen písemně v dostatečném časovém předstihu.

 

Navazující magisterské programy v českém jazyce

Přijímací zkouška ke studiu ve dvouletých navazujících magisterských studijních programech (Regionální rozvoj, Mezinárodní teritoriální studia) v jazyce českém do zimního semestru 2020/2021 je konána na fakultě formou testu a ověřuje znalosti ve studijním programu Regionální rozvoj v oblasti regionální ekonomiky a politiky, sociologie a péče o životní prostředí a ve studijním programu Mezinárodní teritoriální studia v oblasti regionálního rozvoje (včetně využívání přírodních zdrojů) a problémů rozvojového světa.

3. kolo – přihlášky podané do 31. 8. 2020

Přijímací zkouška se bude konat online dne 7. 9. 2020. Konkrétní termín bude každému uchazeči oznámen písemně v dostatečném časovém předstihu.

Od povinnosti konat přijímací zkoušku mohou být na základě rozhodnutí děkana osvobozeni uchazeči o studium, kteří mají vážený studijní průměr v bakalářském studiu do 2,00 (vyjma posledního semestru) a podají písemnou žádost na studijní oddělení FRRMS do 31. 8. 2020.

Žádost naleznete zde.

 

 

 

 

 

Chcete studovat na FRRMS MENDELU

Vše, co potřebujete vědět

  • přehled všech studijních programů
  • podmínky přijímacího řízení
  • harmonogram přijímacích zkoušek

Více informací o přijímacím řízení