Přijímací řízení na Fakultu regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Jsme mladou progresivní fakultou, která studentům nabízí komplexní vzdělání (teorii propojenou s praktickými dovednostmi) zaměřené na všechny aspekty regionálního rozvoje v národním i mezinárodním kontextu. Naši absolventi se stávají kompetentními odborníky, kteří jsou schopni řešit problematiku hospodářského i sociálního rozvoje regionů.

V současné době jsou otevřena tato přijímací řízení:

Bakalářské studijní programy
počátek záři 2022

Mezinárodní teritoriální studia (B-METS)

Regionální rozvoj (B-RER)

International Territorial Studies (B-METSA)

Magisterské studijní programy počátek únor 2022 nebo září 2022

Mezinárodní teritoriální studia (N-METS)

Regionální rozvoj (N-RER)

International Territorial Studies (N-METSA)