PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU NA FAKULTĚ

REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ


 

V současné době jsou otevřená tato příjímací řízení:

 

Přijímací řízení do letního semestru akademického roku 2020/2021

Termín pro přihlášky:  8. 12. 2020.

 

STUDIJNÍ PROGRAMY:

  • Bakalářský studijní program v anglickém jazyce

International Territorial Studies

 

  • Navazující magisterské studijní programy v českém jazyce

Mezinárodní teritoriální studia

Regionální rozvoj

 

  • Navazující magisterský studijní program v anglickém jazyce

International Territorial Studies

 

 

 

Podrobné informace k přijímacím řízení naleznete zde

 

 

 

Současný stav semaforu Covid-19