Vítejte na místě, kde se představuje klub absolventů.

 

Klub absolventů a přátel FRRMS MENDELU byl založen jako spolek v roce 2016 s oficiálním názvem ALUMNI FRRMS, z.s. (dále jen klub absolventů). Členem klubu absolventů se může stát každý, kdo úspěšně absolvoval bakalářské nebo magisterské studium a na fakultě již ve studiu nepokračuje.Cílem klubu absolventů  je navázat spojení univerzity se svými bývalými studenty a tím posílit kontakty, jež se ukončením studia oslabily.  Chceme podporovat aktivity fakulty právě interakcí s bývalými studenty, udržovat s nimi spolupráci a posilovat jejich pocit sounáležitosti a vazeb s fakultou.

Činnost klubu absolventů se zaměřuje na předávání informací o univerzitě, o jejích aktivitách kulturních, společenských i sportovních. Účast bývalých studentů na těchto akcích bude vítána. Prostřednictvím diskuze na našem facebookovém profilu otvíráme prostor pro komunikaci členů klubu absolventů mezi sebou a zároveň spojení s univerzitou.

Plné znění stanov spolku najdete zdePodmínky členství najdete zde.

Pro přihlášení do klubu absolventů stačí vyplnit přihlašovací formulář. Členství v klubu absolventů je dobrovolné.

Přihláška do Klubu absolventů FRRMS MENDELU

 

  

 

Dotazník uplatnitelnosti absolventů FRRMS MENDELU

Chceme zjistit uplatnitelnost absolventů naší fakulty na trhu práce. Absolventi, prosím, vyplňte tento dotazník. Vyplnění Vám zabere 10 minut. 

Děkujeme.