Ověření platnosti vybraných teorií regionálního rozvoje na příkladu České republiky

12. 5. 2016 -

Společnou myšlenkou většiny teorií je rozvoj určitého území, například ekonomický, sociální nebo environmentální.

Hlavní řešitel projektu: Ing. Radka Redlichová, Ph.D.

Financování: IGA FRRMS MENDELU 2016

Trvání projektu: 01. 01. 2016 – 31. 12. 2016


Cílem projektu je empiricky ověřit návaznost rozvoje (růstu) regionu na faktory stanovené jako klíčové pro tento rozvoj vybranými teoriemi regionálního rozvoje.

Chcete studovat na FRRMS MENDELU

Vše, co potřebujete vědět

  • přehled všech studijních programů
  • podmínky přijímacího řízení
  • harmonogram přijímacích zkoušek

Více informací o přijímacím řízení