Assessing the potential of informal sector recycling as a tool for plastic waste management and possible integration with formal MSW systems in Ghana

12. 5. 2016 -

Management of solid waste generated in urban areas continues to present many challenges to developing countries worldwide and Ghana is no exception.

Hlavní řešitel projektu: Ing. Ebo Tawiah Quartey

Financování: IGA FRRMS MENDELU 2016

Trvání projektu: 01. 01. 2016 – 31. 12. 2016


The main aim of this project is to analyse the status informal waste management activities in Ghana, to identify their socio economic impact, as well as environmental implications of their activites.

Chcete studovat na FRRMS MENDELU

Vše, co potřebujete vědět

  • přehled všech studijních programů
  • podmínky přijímacího řízení
  • harmonogram přijímacích zkoušek

Více informací o přijímacím řízení