Agroekologické podmínky jako determinanta úspěšnosti zapojení podniků do komoditních vertikál v agrobyznysu

28. 4. 2016 -

Reakce na problémy související se změnami vývoje podnikatelského prostředí agrobyznysu a nároků na státní ingerence v zemědělství.

Hlavní řešitel projektu: Ing. Barbora Dudová

Financování: IGA FRRMS MENDELU 2016

Trvání projektu: 01. 01. 2016 – 31. 12. 2016


Cílem výzkumu je identifikovat fungování podniků, které hospodaří v odlišných agroekologických podmínkách, na tomto základě objektivizovat výsledky ekonomické výkonnosti a jejich diferenciaci obecně.

Chcete studovat na FRRMS MENDELU

Vše, co potřebujete vědět

  • přehled všech studijních programů
  • podmínky přijímacího řízení
  • harmonogram přijímacích zkoušek

Více informací o přijímacím řízení