Odborný seminář „Ekosystémové služby řek ve městech“

10. 3. 2016 -

28. – 29. dubna 2016 - zámek Křtiny

Rádi bychom Vás informovali o konání odborného semináře „Funkce lesů v systému ekosystémových služeb“, který je pořádán FRRMS MENDELU a ŠLP ML Křtiny v rámci projektu EHP - CZ02-OV-1-032-2015.

Vážení kolegové a kolegyně, jménem Ústavu environmentalistiky a přírodních zdrojů Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně, si Vás dovolujeme pozvat na odborný seminář „Ekosystémové služby řek ve městech, který je pořádán v rámci projektu EHP „Zvyšování povědomí a propagace významu funkcí lesů v krajině a přírodě blízkých koryt vodních toků v městském prostředí jako součást ekosystémových služeb povodí“

Cílem semináře je prezentovat a diskutovat význam řek a říčního prostoru ve městech a urbanizovaném území z hlediska ekosystémových služeb. Problematika zahrnuje širokou škálu témat, od definování užitků pro společnost, přes vnímání těchto přínosů veřejností, až po jejich finanční vyjádření či hospodářská opatření.

Tematické okruhy:

 • Řešení říčního prostoru ve městech z hlediska urbanismu a územního plánování
 • Hospodářský význam a ekosystémové služby řek ve městech
 • Ekosystémové služby vodních toků
 • Ekologické funkce řek ve městech
 • Vnímání významu řek ve městech z pohledu veřejnosti
 • Finanční vyjádření ekosystémových služeb
 • Protipovodňová ochrana měst a její vliv na rekreační potenciál území
 • Upravené vs. přírodě blízké a revitalizované vodní toky v urbánním a suburbánním prostředí
 • Význam řek v městském prostředí z hlediska regionálního rozvoje.
 • Rekreační potenciál, účinky, utilizace a funkční potenciál vodních toků v urbánním a sub-urbánním prostoru

Aktuální informace naleznete zde:  http://icabr.com/reky/

Účast na semináři (vložné a exkurze, stravování a ubytování) je hrazena v rámci projektu EHP č. EHP-CZ02-OV-1-032-2015 a pro účastníky je zdarma.

Seminář byl zařazen do systému celoživotního vzdělávání České komory architektů (ohodnoceno 3 body).

V případě dotazů nás kontaktujte na e-mail: rivers.frrms@mendelu.cz

Těšíme se na Vaši účast -  organizační výbor konference

Chcete studovat na FRRMS MENDELU

Vše, co potřebujete vědět

 • přehled všech studijních programů
 • podmínky přijímacího řízení
 • harmonogram přijímacích zkoušek

Více informací o přijímacím řízení