Ohodnocování Dot-Com firem

26. 3. 2015 -

Hlavní řešitel projektu: Ing. Mojmír Sabolovič, Ph.D.

Financování: GA ČR

Trvání projektu: XX – 31. 12. 2014Chcete studovat na FRRMS MENDELU

Vše, co potřebujete vědět

  • přehled všech studijních programů
  • podmínky přijímacího řízení
  • harmonogram přijímacích zkoušek

Více informací o přijímacím řízení