Trendy v odlesňování v Centrální Americe a jejich vliv na šíření zoonóz

25. 3. 2015 -

Cílem projektu je analýza odlesňování ve vybraných zemích Střední Ameriky a trendy ve výskytech významných onemocnění lidí přenášných zvířaty, nebo jinými složkami prostředí (půdou, vodou, prachem, apod.).

Hlavní řešitel projektu: prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.

Financování: IGA FRRMS MENDELU

Trvání projektu: 01. 01. 2015 – 31. 12. 2015


Odlesňování patří ve většině zemí Střední Ameriky k významnému ekologickému problému. Se změnou krajiny dochází také ke změnám ve výskytu vektorových nebo rezervoárových zvířat, která mohou být zdrojem původců onemocnění se zoonotickým potenciálem. 

Chcete studovat na FRRMS MENDELU

Vše, co potřebujete vědět

  • přehled všech studijních programů
  • podmínky přijímacího řízení
  • harmonogram přijímacích zkoušek

Více informací o přijímacím řízení