Akademický senát (Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií)

Předseda

Místopředsedkyně

Tajemnice

Členové orgánu

Současný stav semaforu Covid-19