Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Vám nabízí celou řadu kurzů. Pro širokou veřejnost nabízíme hned celou řadu kurzů celoživotního vzdělávání. 

První kroky projektovým managementem

Náplní kurzu je seznámení posluchačů se základními aspekty projektového řízení, vysvětlení ústředních pojmů, osvojení si klíčových metod a nástrojů pří plánování a řízení všech aktivit souvisejících s projekty. Cílem je také porozumět podstatě projektové řízení, pochopit jeho výhody a aplikovat principy projektového managementu do své profese. Výuka probíhá pod vedením zkušeného lektora s dlouholetou praxí doc. Ing. Pavla Máchala, CSc. - certifikovaný projektový senior manažer (IPMA Level BŸ) a сertifikovaný konzultant řízení programů a portfolií (IPMAŸ PPMC).


Nejvýznamnější techniky pro přípravu na certifikaci IPMA level D

Náplní kurzu je vysvětlení klíčových technik používaných k úspěšnému řízení projektových činností napříč všemi obory. Účastníci se seznámí s nejčastějšími chybami, kterých se dopouští projektoví manažeři a osvojí si způsoby jak se jich vyvarovat. Výuka probíhá pod vedením zkušeného lektora s dlouholetou praxí doc. Ing. Pavla Máchala, CSc. - certifikovaný projektový senior manažer (IPMA Level BŸ) a сertifikovaný konzultant řízení programů a portfolií (IPMAŸ PPMC).


Příprava na certifikaci projektového řízení IPMA level D

Cílem kurzu je detailní seznámení účastníků se všemi aspekty projektového řízení a důkladná příprava na certifikaci dle standardů Mezinárodní asociace projektového řízení IPMA úroveň D -- certifikovaný projektový praktikant. Výuka probíhá pod vedením zkušeného lektora s dlouholetou praxí doc. Ing. Pavla Máchala, CSc. - certifikovaný projektový senior manažer (IPMA Level BŸ) a сertifikovaný konzultant řízení programů a portfolií (IPMAŸ PPMC).


Příprava na certifikaci projektového řízení IPMA level C

Cílem kurzu je detailní seznámení účastníků se všemi aspekty projektového řízení a důkladná příprava na certifikaci dle standardů Mezinárodní asociace projektového řízení IPMA pro úroveň C -- certifikovaný projektový manažer. Výuka probíhá pod vedením zkušeného lektora s dlouholetou praxí doc. Ing. Pavla Máchala, CSc. - certifikovaný projektový senior manažer (IPMA Level BŸ) a сertifikovaný konzultant řízení programů a portfolií (IPMAŸ PPMC).

Čeština pro rusky mluvící cizince (dlouhodobý prezenční kurz pro začátečníky, mírně pokročilé)

Kurz je organizován Ústavem jazykových a kulturních studií Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně. Je koncipován jako přípravný kurz ke studiu na českých univerzitách, zejm. na Mendelově univerzitě v Brně. Výuka je cíleně zaměřena na všestranné osvojování jazykových prostředků češtiny, komplexní rozvíjení receptivních a produktivních řečových dovedností pro komunikaci ve formálním a neformálním prostředí (poslech, čtení, ústní a písemný projev) a na seznamování s kulturními, společenskými a historickými reáliemi ČR). Cílem kurzu je, aby jeho frekventanti byli schopni po jeho ukončení ovládat češtinu minimálně na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce (SERR), což je základní požadavek pro studium na většině českých VŠ.

Chcete studovat na FRRMS MENDELU

Vše, co potřebujete vědět

  • přehled všech studijních programů
  • podmínky přijímacího řízení
  • harmonogram přijímacích zkoušek

Více informací o přijímacím řízení