Zahraniční aktivity a spolupráce

Mezinárodní spolupráce a zahraniční aktivity jsou již od samého prvopočátku existence fakulty klíčovým parametrem jejího rozvoje. Výuka všech studijních programů je nabízena nejen v českém jazyce, ale i v angličtině. Každoročně se zvyšuje počet špičkových odborníků z celého světa, kteří na fakultě přednáší. V současnosti je již více než polovina předmětů v anglických studijních programech vyučována zahraničními přednášejícími. Zapojení zahraničních lektorů do výuky však není doménou pouze studijních programů v angličtine, ve všech českých studijních programech je na každém stupni studia zařazen vždy jeden předmět vyučovaný zahraničním profesorem. Stejně tak každým rokem roste počet zahraničních studentů studujících na fakultě, ať už jako řádní studenti nebo v rámci bilaterálních výměn. Studijní prostředí je výrazně multinárodnostní, multikulturní a vícejazyčné. Pro všechny naše studenty je nabízena široká škála mezinárodních výměnných studijních pobytů, zahraničních praktických stáží a možností zapojení se do projektů rozvojové pomoci a spolupráce.

Studenti k nám přícházejí z celého světa. 

 

 

Ani vyučující nejsou pouze domácí....

Mobility studentů

Na podporu výjezdů našich studentů, ať už na zahraniční studijní pobyty nebo odborné stáže, je využívána nejen celá řada mezinárodních mobilitních programů jako Erasmus Plus, the Central European Exchange Programme for University Studies (CEEPUS) nebo program AKTION,ale rovněž fakulta každoročně vyčleňuje stále větší objem finančních prostředků na zahraniční výjezdy svých studentů. Naše partnery pro tyto studentské výměny máme nejen prakticky v celé Evropě, ale i ve značném počtu mimoevropských zemí.

Partnerské univerzity máme po celém světě. (A pokud chcete víc informací, stačí kliknout na mapu)

 

Pro vyjíždějící studenty je důležitá skutečnost, že Mendelova univerzita je držitelem certifikátu kvality "European Credit Transfer System Label", což jim zaručuje po návratu z ciziny plnohodnotné uznání předmětů odstudovaných v zahraničí v jejich individuálních studijních plánech. Touto značkou kvality se pyšní pouze omezený počet univerzit.

Projekty

Aktivitou, kterou je fakulta vyjímečná prakticky v celém středoevropském vzdělávacím prostoru, je rozsah a míra zapojení do mezinárodních projeků. Stále rostoucí počet studentů a učitelů fakulty je zapojen do řešení národních i mezinárodních projektů rozvojové pomoci a spolupráce, které jsou směrovány především do subsaharské Afriky, jihovýchodní Asie a Latinské Ameriky. Široká škála těchto projektů od těch drobných, řešících problémy místních komunit, až po velké projekty s regionálním dopadem, výrazným způsobem přispívá k tomu, že naši absolventi jsou velmi žádáni a nacházejí své uplatnění i v mezinárodním kontextu.