Již při svém založení v roce 2008 si fakulta jako jednu z důležitých charakteristik dala do vínku úzkou spolupráci s veřejnou a podnikatelskou sférou. Za dobu existence fakulty se můžeme pyšnit celou řadou příkladů této spolupráce. Důležitost rozvoje těchto aktivit vyplývá nejenom z možnosti využití odborného potenciálu akademických pracovníků a entuziasmu a neotřelosti nápadů studentů fakulty při řešení aplikačních úkolů a problémů státní správy, neziskových organizací, institucí a firem. Ale rovněž přináší důležitou zpětnou vazbu o relevantnosti obsahu studijních programů  fakulty z pohledu potřeb podnikatelské a veřejné sféry.

Co nabízíme

V oblasti socioekonomického a environmentálního rozvoje regionů

 • vědecké zázemí pro spolupráci na přípravě projektů, analýz a studií
 • zpracování dokumentů podnikové sféry -  možnosti rozvoje
 • analýzy hospodaření podniků
 • firemní studie týkající se vlivu na životní prostředí
 • uplatnění dobrovolných environmentálních nástrojů
 • studenty z různých oborů pro odborné stáže, praxe a asistence
 • řešení bakalářských a diplomových prací pro odbornou a manažerskou sféru
 • možnost zapojení firem do výběru špičkových absolventů fakulty
 • odbornou poradenskou činnost fakulty
 • prezentace firem v prostředí fakulty

V oblasti mezinárodních teritoriálních vztahů

 • zázemí v zemích třetího světa – možnost spolupráce (oblast středo a jihoamerická – Nikaragua, Peru, Chile)
 • regionální řízení (projektové, odborné i komerční), řízení státní správy, univerzit (oblast africká - JAR, Ghana, Zambie)
 • regionální řízení (projektové, odborné i komerční), řízení státní správy, univerzit (oblast jihovýchodně asijská - Thajsko, Vietnam, Čína)
 • regionální řízení (projektové, odborné i komerční), řízení státní správy, univerzit
 • možnost realizace lokálních rozvojových projektů
 • řešení případových studií a regionálních projektů v daných zemích
 • odborně a jazykově vybavené studenty pro promo akce, odborné stáže a asistence
 • řešení bakalářských a diplomových prací pro firemní potřeby v daných zemích
 • zajištění odborných kontaktů v daných zemích
 • odbornou poradenskou činnost fakulty ve vazbě na rozvojové země
 • prezentace firem v mezinárodním prostředí fakulty

Příklady námi poskytovaných odborností a produktů:

 • Finanční analýzy podniků a firem
 • Finanční analýzy v oblasti zemědělství a lesnictví
 • Ekonomicko-účetní analýzy podniků
 • Stanovení hodnoty firmy
 • Hodnocení kvality života v regionech (obce, mikroregiony)
 • Hodnocení ekonomické výkonnosti regionů
 • Demografické studie
 • Studie kvality životního prostředí obce, regionu
 • Stanovení ekologické újmy na ekosystémech
 • Studie revitalizací a rekultivací krajiny
 • Studie krajinného rázu a integrovaného využití území

 Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Společnosti, instituce, partnery pro:

 • vědecké a odborné zapojení fakulty do tvůrčí, podnikové a manažerské sféry
 • odbornou a praktickou spolupráci v rámci výuky
 • zapojení do tvůrčích studentských prací (bakalářské a diplomové práce)
 • spoluúčast na regionálních a lokálních projektech rozvojových zemí
 • spolupráce na projektech v rozvojových zemích

V případě zájmu o spolupráci prosím kontaktujte proděkanku pro koncepci a rozvoj doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. nebo Oddělení PR FRRMS.

Hlavní partneři

Mediální partneři

Partneři pro praxi

Další partneři