Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS) byla založena v roce 2008 a je nejmladší fakultou Mendelovy univerzity.

Přestože fakulta působí na Mendelově univerzitě krátce, nejedná se o žádného benjamínka. Za dobu své existence dosáhla mezinárodního rozměru a i nadále se dynamicky rozvíjí. Pyšnit se tak může stálou přízní studentů a velkým zájmem o studium.

U vzniku fakulty stála myšlenka nabídnout studentům komplexní vzdělání - nejen hodiny teorie, ale také praktické dovednosti, které jsou dnes tolik žádané. Chtěli jsme přinést zcela nový typ studia, po jehož dokončení získáme odborníky schopné řešit problémy hospodářského a sociálního rozvoje regionů.

Studenti si mohou vybrat, zda chtějí studovat v českém jazyce nebo v angličtině. Na fakultě se tak setkávají čeští i zahraniční studenti i vyučující. Velkou předností fakulty je možnost absolvovat zahraniční stáž, na které studenti získají praktické zkušenosti.

Díky široké nabídce studijních programů se absolventi fakulty po ukončení studia uplatňují nejen v oblasti veřejné, ale i soukromé sféry.

V současné době  FRRMS MENDELU studentům nabízí bakalářské i magisterské studium, a to celkem v osmi studijních programech. Čtyři z nich jsou vyučovány v českém jazyce a čtyři v angličtině. Právě možnost studia celého studijního programu v angličtině zvyšuje zájem o fakultu. FRRMS je jedinou fakultou Mendelovy univerzity, která kompletní studium v angličtině nabízí.

Při studiu regionálního rozvoje se studenti učí, jak řešit otázky komplexního rozvoje území na všech úrovních, rozvoje venkova, stejně jako problematiku velkých měst, ve kterých je soustřeďován hospodářský i kulturní život. Dalším tématem je využívání krajiny a její obnova, což jsou hlavní podmínky a předpoklady regionálního rozvoje.

V rámci mezinárodních rozvojových studií řeší studenti společně s pracovníky fakulty klíčové otázky a problémy rozvojového světa. Snaží se nalézat příčiny těchto problémů, analyzovat jejich možné směřování a v konečném důsledku se snaží nalézt řešení těchto problémů. Praktické zkušenosti studenti získávají v rámci odborných stáží v rozvojových zemích, kde mají možnost na vlastní kůži pocítit aktuální problémy daného regionu. Nejčastěji jsou stáže realizovány v Africe, Jižní a Jihovýchodní Asii, nebo v Latinské Americe. Na stáži studenti připravují konkrétní projekt rozvojové spolupráce pro vybraný region. 

Výuka vybraných předmětů je zajišťována zkušenými zahraničními pedagogy z celého světa - z Jihoafrické republiky, Ghany, Thajska, Chile, Peru, Rakouska, Německa, Španělska či Spojených států amerických. Kromě toho každoročně přijíždí z Evropy v rámci projektu Erasmus stále více učitelů na krátkodobé přednáškové pobyty.

V rámci výměnných pobytů spolupracuje fakulta s mnoha renomovanými evropskými i světovými univerzitami kam vyjíždějí nejen studenti, ale i pedagogové získávat zahraniční zkušenosti.