Chcete studovat na FRRMS MENDELU

Vše, co potřebujete vědět

  • přehled všech studijních programů
  • podmínky přijímacího řízení
  • harmonogram přijímacích zkoušek

Více informací o přijímacím řízení

Student mobilities in the Framework of CEEPUS programme 2019

1. 10. 2018 -

Make your summer semester 2019 unforgettable! 

A) Destinations (within allocated quota)

Semester stays:

1. University of Applied Sciences Burgenland, International Business Relations, Eisenstadt, Austria, 4 months (MA programme: German and English courses, BA programme: German courses) http://www.fh-burgenland.at/en/studies/bachelor-programmes/international-business-relations/

2. University of Maribor, Department of Geography, Faculty of Arts, Slovenia, 5 months http://www.ff.um.si/oddelki/geografija/?language_id=1

OR

University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Geography, 5 months http://geo.ff.uni-lj.si/english/

Short term stays (1 month) – for study at the library, field work etc.:

1. University of Graz, Austria, Department of Geography https://geographie.uni-graz.at/en/

2. University of Primorska, Koper, Slovenia, Department of Geography http://www.fhs.upr.si/en/departments/geography

 

B) Besides above-mentioned destinations students can apply also for stay at other network member universities (CEEPUS networks SI-111 and AT-50) – in this case, you apply „above allocated quotes“ but with relatively high chances for success.

C) Students can apply as a FREEMOVER to any university which is a member of any CEEPUS network For more information contact pavel.ptacek@mendelu.cz

General information about CEEPUS programme (stipend etc.): www.ceepus.info

Application deadline: 21st of October 2018, 23:59 in electronic form to e-mail pavel.ptacek@mendelu.cz

The application should contain: Motivation letter and CV