Předseda vědecké rady FRRMS

 • Ing. Jiří Schneider, Ph.D. 
  • Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
  • Děkan - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Interní členové vědecké rady

Externí členové vědecké rady

 • prof. RNDr. Pavol Korec, CSc.
  • Katedra humánnej geografie a demografie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě
 • doc. Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
  • Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií MU
 • doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
  • Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta MU
 • doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD
  • Děkan Fakulty sociálnych vied UCM - Fakulta sociálnych vied
 • PaedDr. Zdeněk Peša
  • Spolek obnovy venkova ČR
 • doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
  • děkanka, Fakulta Európskych štúdií a regionálného rozvoja, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 • doc. Ing. Ladislav Rolinek, Ph.D.
  • děkan Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Ćeských Budějovicích
 • prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.
  • proděkan Provozně ekonomické fakulty ČZU Praha
 • prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
  • proděkan - Fakulta európskych študií a regionálného rozvoja (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre)
 • prof. RNDr. Bernard Šiška, Ph.D.
  • Katedra ekológie, Fakulta európskych štúdií a regionálního rozvoja, SPU v Nitre
 • Dr. Ing. Marie Zezůlková
  • ředitelka - Národní centrum energetických úspor, z.s.

Zápisy

Chcete studovat na FRRMS MENDELU

Vše, co potřebujete vědět

 • přehled všech studijních programů
 • podmínky přijímacího řízení
 • harmonogram přijímacích zkoušek

Více informací o přijímacím řízení