Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií vyhlašuje třetí kolo přijímacího přízení pro akademický rok 2019/2020.

Přijímací řízení se týká českých studijních progamů:

  • bakalářský studijní program Regionální rozvoj
  • bakalářský studijní program Mezinárodní teritoriální studia
  • navazující magisterský studijní program Regionální rozvoj
  • navazující magisterský studijní program Mezinárodní teritoriální studia

Přihlášku je třeba podat prostřednitvím univerzitního informačního systému: https://is.mendelu.cz/prihlaska/  do 23. 8. 2019.

Podmínky přijetí do bakalářských programů: Uznáváme všechny termíny SCIO testů, tzn. 8. prosince 2018, 1. února 2019, 9. března 2019, 30. března 2019, 1. května 2019, 25. května 2019 a 17. srpna 2019.

Podmínky přijetí do magisterských programů: přijímací zkoušky z oborových testů konaných na FRRMS dne 5. 9. 2019. 

Poplatky spojené s podáním přihlášky:

  • Bakalářské programy: 300 Kč
  • Magisterské programy: 440 Kč

 

Chcete studovat na FRRMS MENDELU

Vše, co potřebujete vědět

  • přehled všech studijních programů
  • podmínky přijímacího řízení
  • harmonogram přijímacích zkoušek

Více informací o přijímacím řízení