Chcete studovat na FRRMS MENDELU

Vše, co potřebujete vědět

  • přehled všech studijních programů
  • podmínky přijímacího řízení
  • harmonogram přijímacích zkoušek

Více informací o přijímacím řízení

Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí

12. 5. 2018 -

Registrační číslo projektu: MPRV-2017-2320/9889-10, kód výzvy INTEREG V-A SK-CZ/2016/02, kde Menelova univerzita v Brně je partner projektu, řešitel: Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D., PhDr. Dana Hübelová, Ph.D., Ing. Bc. Radmila Presová, Ph.D.