Chcete studovat na FRRMS MENDELU

Vše, co potřebujete vědět

  • přehled všech studijních programů
  • podmínky přijímacího řízení
  • harmonogram přijímacích zkoušek

Více informací o přijímacím řízení

Premiéra Letní školy Projektového řízení

2. 8. 2017 -

Ve dnech  24.7. – 28. 7. 2017 zorganizoval Ústav projektového řízení FRRMS první Letní školu projektového řízení. 

Mezi účastníky byli nejen studenti a absolventi naší fakulty, ale i z jiných univerzit, praxe a ze zahraničí.

Týdenní Letní škola byla rozdělena na dvě části. V prvních třech dnech probíhala od 9:00 do 16:30 příprava účastníků Letní školy na získání osvědčení o profesní kvalifikaci dle Národní soustavy kvalifikací.

Na základě intenzivní třídenní přípravě, bezprostředně navazující náročné zkoušce, aktivnímu zájmu  účastníků pak mohli oba zkoušející doc. Ing. Pavel Máchal, CSc. a RNDr. Zdenko Staníček, Ph.D. předat všem absolventům OSVĚDČENÍ o získání profesní kvalifikace Manažer projektu.