Chcete studovat na FRRMS MENDELU

Vše, co potřebujete vědět

  • přehled všech studijních programů
  • podmínky přijímacího řízení
  • harmonogram přijímacích zkoušek

Více informací o přijímacím řízení

FRRMS MENDELU intenzivně rozvíjí spolupráci s peruánskými univerzitami

21. 2. 2017 -

FRRMS MENDELU dlouhodobě rozvíjí mezinárodní spolupráci s peruánskými univerzitami Universidad Nacional de San Martín Tarapoto a Universidad Andina del Cusco s cílem realizovat společně výzkumný projekt.

Na jednání v kanceláři rektora (zleva: Miroslav Horák, Soledad Urruita, Carlos Rengifo, Ladislav Havel)

Na jednání v kanceláři rektora (zleva: Miroslav Horák, Soledad Urruita, Carlos Rengifo, Ladislav Havel)

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (FRRMS MENDELU) dlouhodobě rozvíjí mezinárodní spolupráci s peruánskými univerzitami, zejm. s Universidad Nacional de San Martín - Tarapoto (UNSM) a Universidad Andina del Cusco (UAC). V loňském roce na výše uvedené VŠ vycestovali studenti a zaměstnanci FRRMS MENDELU. Na přelomu ledna a února t. r. pak díky vynikající podpoře Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace MENDELU mohli k nám v rámci Erasmus KA1 přijet na oplátku dva zahraniční hosté, paní Dr. Benedicta Soledad Urruita Mellado (UAC) a pan Dr. Carlos Rengifo Saavedra (UNSM). Primárním cílem jejich návštěvy bylo rozvinout spolupráci jak na národní (tzn. peruánské), tak mezinárodní úrovni. Všechny zúčastněné strany chtějí pokračovat v mobilitách akademických pracovníků a studentů a realizovat společný vědecko-výzkumný projekt zaměřený na potravinovou dostatečnost vybraných peruánských domorodých komunit. Návrh tohoto projektu už je vytvořený. Kromě výše uvedených univerzit se na něm bude podílet Universidad de Valencia, Universidad Católica de Valencia a Universidad Politécnica de Valencia.