Chcete studovat na FRRMS MENDELU

Vše, co potřebujete vědět

  • přehled všech studijních programů
  • podmínky přijímacího řízení
  • harmonogram přijímacích zkoušek

Více informací o přijímacím řízení

Studentský spolek

Akademický senát (Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií)

Předseda

Místopředsedkyně

Tajemnice

Členové orgánu