Chcete studovat na FRRMS MENDELU

Vše, co potřebujete vědět

  • přehled všech studijních programů
  • podmínky přijímacího řízení
  • harmonogram přijímacích zkoušek

Více informací o přijímacím řízení

Studentský spolek

Organizační struktura

 

Akademický senát Vědecká rada Disciplinární komise Kolegium děkana Oborové rady Děkan fakulty Tajemník Proděkan pro pedagogiku Proděkan pro zahraniční záležitosti Proděkan pro vědu, výzkum a informatiku Proděkan pro koncepci a rozvoj Proděkan pro vnější vztahy Sekretariát děkana Studijní a zahraniční oddělení Projektový manažer Systémový integrátor Oddělení pro koncepci, rozvoj, vědu a výzkum Centrum pro výzkum regionálního rozvoje Ústav sociálního rozvoje Ústav demografie a aplikované statistiky Ústav teritoriálních studií Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů Ústav regionálního rozvoje a veřejné správy Ústav jazykových a kulturních studií Ústav projektového řízení Ústav regionální a podnikové ekonomiky

Vedení fakulty

Děkan fakulty

Ing. Jiří Schneider, Ph.D.

+420 545 136 305
BN01N3005 (Z3.05)
jiri.schneider@mendelu.cz

Tajemnice fakulty

Mgr. Jana Sedláková

+420 545 136 307
BN01N3007 (Z3.07)
jana.sedlakova@mendelu.cz

Proděkan pro pedagogiku

Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.

+420 545 136 311
BN01N3011 (Z3.11)
ondrej.mocek@mendelu.cz

Proděkan pro vědu, výzkum a informatiku

prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.

+420 545 136 319
BN01N3019 (Z3.19)
ivo.pavlik@mendelu.cz

Proděkan pro zahraniční záležitosti

Mgr. RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.

+420 545 136 324
BN01N3029 (Z3.24)
pavel.ptacek@mendelu.cz

 

Orgány fakulty

Pracoviště fakulty